اخبار

طرح محققان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برای صفر شدن باقیمانده سموم و کود شیمیایی در محصولات باغی

طرح محققان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برای صفر شدن باقیمانده سموم و کود شیمیایی در محصولات باغی

محققان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با اجرای طرحی برای صفر شدن باقیمانده سموم و کود شیمیایی در محصولات باغی کشاورزی، در گام اول موفق به تولید سیب سالم بدون باقیمانده سم و ...

جلسه دبیران انجمن های علمی دانشجویی  با معاونت دانشجویی و فرهنگی و با حضور ریاست دانشکدگان برگزار شد

جلسه دبیران انجمن های علمی دانشجویی با معاونت دانشجویی و فرهنگی و با حضور ریاست دانشکدگان برگزار شد

جلسه دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشکدگان با معاونت دانشجویی و فرهنگی در روز شنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور آقای دکتر سید محمد علی ابراهیم زاده موسوی رئیس دانشکدگان در محل خانه فرهنگ ...

پویش دانشجویی پاکسازی دانشکدگان برگزار شد

پویش دانشجویی پاکسازی دانشکدگان برگزار شد

در روز شنبه دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، بمناسبت روز زمین پاک، انجمن‌ علمی دانشجویی محیط زیست با همکاری سایر انجمن های علمی دانشجویی دانشکدگان، نسبت به برگزاری برنامه جمع آوری زباله های ریز برجای مانده ...

دورهمی کانون‌های فرهنگی، هنری،دینی و اجتماعی و تشکل های دانشجویی دانشکدگان

دورهمی کانون‌های فرهنگی، هنری،دینی و اجتماعی و تشکل های دانشجویی دانشکدگان

دورهمی کانون‌های فرهنگی، هنری،دینی و اجتماعی و تشکل های دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران روز سه‌شنبه سی ام فروردین ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵ در سالن خاکشناسی دانشکدگان جهت ...