جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته اقتصاد کشاورزی

۱۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۴:۵۸ کد : ۱۵۱۹۸ اطلاعیه
تعداد بازدید:۳۶۳

به پیشنهاد گروه اقتصاد کشاورزی جلسه دفاع از رساله خانم مریم حسنوند Maryam Hasanvand دانشجوی دوره دکتری رشته اقتصاد کشاورزی تحت عنوان" تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه شده و تحلیل آثار اقتصادی آن در بخش کشاورزی (مطالعه موردی استان تهران) "

Determining of Optimal Tariff for Refined Wastewater and it’s Economic Impacts on Agriculture Sector (Case Study of Tehran Province)

روز یک شنبه مورخ ۱۰/‏۱۲/‏۹۹‬ ساعت ۳۰/‏۱۵ بعدازظهر به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

استاد راهنما: دکتر سعید یزدانی

اساتید مشاور: دکتر حامد رفیعی، دکتر ایرج صالح

اساتید داور خارجی: دکتر هومان لیاقتی، دکتر باب اله حیاتی

اساتید داور داخلی: دکتر غلامرضا پیکانی، دکتر حسین شعبانعلی فمی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حمید موحد محمدی‏


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.