حکم انتصاب مسئول دبیرخانه تعاملات کمیسیون کشاورزی منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با پردیس و انتصاب اعضاء میز همکاری

۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۴ کد : ۱۵۸۶۲ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۲۴

دکتر سید حسین گلدانساز رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، طی حکمی دکتر حسین آذرنیوند را بعنوان مسئول دبیرخانه تعاملات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی، و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی"منصوب کردند. همچنین رئیس پردیس طی احکام جداگانه اعضای میز تعاملات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی  با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را منصوب کردند.
 جناب آقای دکتر حسین آذرنیوند - عضو محترم هیات علمی گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی به مدت دو سال به عنوان "مسئول دبیرخانه تعاملات کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی، و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با پردیس کشاورزی و منابع طبیعی" 
جناب آقای دکتر محمدرضافتاحی مقدم - عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز به مدت یکسال به عنوان عضو میز "امور زراعی، باغی، و محصول سالم"
جناب آقای دکتر حسن علیزاده - مدیر محترم گروه زراعت و اصلاح نباتات به مدت یکسال به عنوان مسئول میز "امور زراعی، باغی، و محصول سالم"  
جناب آقای دکتر غلامرضا عسگری - عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی علوم وصنایع غذایی به مدت یکسال به عنوان عضو میز " صنایع غذایی، ماشینها، و انرژی" 
جناب آقای دکتر علی جعفری - مدیرمحترم گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی به مدت یکسال به عنوان مسئول میز " صنایع غذایی، ‌ماشینها، و انرژی" 
جناب آقای دکتر محمدعلی نعمت الهی - عضو محترم هیات علمی گروه شیلات به مدت یکسال به عنوان عضو میز "دام، طیور، و آبزیان" 
جناب آقای دکتر محمد جعفری - مدیر محترم گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی به مدت یکسال به عنوان مسئول میز "جنگل، مرتع و بیابان" 
جناب آقای دکتر حامد رفیعی - مدیر محترم گروه اقتصاد کشاورزی به مدت یکسال به عنوان مسئول میز " اقتصاد، ترویج، و روستا " 
جناب‌آقای دکتر حجت ورمزیاری - عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت و توسعه کشاورزی  به مدت یکسال به عنوان عضو میز " اقتصاد، ترویج، و روستا" 
جناب آقای دکتر احسان عبدی - عضو محترم هیات علمی گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل به مدت یکسال به عنوان عضو میز "جنگل، مرتع و بیابان" 
جناب آقای دکتر محمد کابلی - مدیر محترم گروه آموزشی محیط زیست  به مدت یکسال به عنوان مسئول میز " آب، خاک، و محیط زیست" 
جناب آقای دکتر منوچهرگرجی - عضو محترم هیات علمی گروه مهندسی علوم خاک  به مدت یکسال به عنوان عضو میز " آب، خاک، و محیط زیست" 
جناب آقای دکتر ابوالفضل زالی - مدیر محترم گروه علوم دامی به مدت یکسال به عنوان مسئول میز "دام، طیور، و آبزیان" 
 

 


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.