آگهی دعوت به مناقصه تنظیف و نگهداری فضای سبز پردیس

۰۷ تیر ۱۴۰۰ | ۱۸:۳۹ کد : ۱۷۹۲۷ اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۱۷

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در نظر دارد قرارداد تنظیف و نگهداری فضای سبز پردیس را به مدت یکسال از طریق مناقصه به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدین وسیله از شرکت‌های دارای صلاحیت در این زمینه دعوت به عمل می‌آید، حداکثر تا تاریخ ۱۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ نسبت به دریافت اسناد مناقصه (شماره مناقصه: ۲۰۰۰۰۹۳۱۹۷۰۰۰۰۲۷) به سایت www.setadiran.ir مراجعه نموده و اقدامات لازم را انجام دهند. لازم به ذکر است مهلت ارسال پاکات پیشنهادی تا تاریخ ۲۲/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ می‌باشد.


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.