جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته ترویج کشاورزی

۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۰۹ کد : ۱۸۴۲۲ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۱۰

به پیشنهاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی جلسه دفاع از رساله آقای حسینعلی متولی دانشجوی دکتری رشته ترویج کشاورزی با عنوان" تحلیل مؤلفه‌های مدیریت مشارکتی سازگار منابع طبیعی در نظام اجتماعی اکولوژیکی پیوندیافته حوزه آبخیز حبله رود"

Analysis of the Components of Adaptive Participatory Management of Natural Resources in Hablerood Watershed Coupled Socio-Ecological System Abstrac

روزدوشنبه ۲۸/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ ساعت ۱۰ دردانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی برگزار خواهد شد.

استاد راهنما: دکتر امیر رضا رضایی

استاد راهنما: دکترسید یوسف حجازی

استاد مشاور: دکتر امیر علم بیگی

استاد داور داخلی: دکتر علی اسدی

استاد داور داخلی: دکتراحمد رضوانفر

استاد داور خارجی: دکترروح الله رضایی

استاد داور خارجی: دکترعنایت عباسی

نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر حجت ورمزیاری


نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.