اخبار

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با هدف اعتلای فرهنگ وقف، آگاه ساختن خیرین از فعالیت های علمی پردیس، اعلام نیازمندی‌های مختلف جوانان دانشجو، به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای علمی - فناوری بخش کشاورزی ...

مفاخرپردیس:«پریچهراحمدیان» چهره علمی و خیر

مفاخرپردیس:«پریچهراحمدیان» چهره علمی و خیر

«پریچهر احمدیان» چهره علمی و خیر دانشکده کشاورزی بازنشسته شد. شصت و چهار سال پیش او یکی از هفت دختر دانشجویی بود که به دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران راه پیدا کرد و حالا بعد از ...