آرشیو دستاوردها

 مکمل ضد اسهال گوساله شیرخوار بر پایه آنتی‌بادی و پروبیوتیک

مکمل ضد اسهال گوساله شیرخوار بر پایه آنتی‌بادی و پروبیوتیک

اسهال عمده‌ترین بیماری و عامل خسارت در گوساله‌های شیرخوار است. ای‌کلای انتروتوکسیژنیک K۹۹ یکی از مهم‌ترین عوامل بیماری‌زای مرتبط با اسهال شناخته می‌شود و ایمنوگلوبین‌های زرده تخم‌مرغ(IgY) به‌همراه پروبیوتیک‌ها به‌عنوان یک جایگزین ارزان برای آنتی‌بیوتیک‌ها جهت پیشگیری و درمان عفونت‌ها است.

بیشتر