آرشیو دستاوردها

هوشمندسازی باغ بوتانیک (باغ گیاه شناسی)

هوشمندسازی باغ بوتانیک (باغ گیاه شناسی)

انجام پروسه های علمی پژوهشگران، محققین و دانشجویان و حتی بازدید علاقه مندان حوزه گیاه شناسی از مجموعه عظیم و ارزشمند باغ بوتانیک دانشگاه تهران سبب شده است تا جهت دریافت اطلاعات از مشخصات مختلف گیاهان و آشنایی با خصوصیات مختلف آن ها نیازمند همراهی با تعدادی از متخصصین خبره این امر باشند.

بیشتر