۵۰۱ سال بازسازی بارندگی بهار در منطقه نیمه خشک شمال ایران

۰۴ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۸:۲۴ کد : ۱۲۴۲۹ اخبار
تعداد بازدید:۲۰۹
براساس گزارش آقای دکتر کامبیز پورطهماسی عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، محققان دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه ارلانگن-نورمبرگ آلمان برای اولین بار در کشور موفق شدند با استفاده از ایزوتوپ پایدار اکسیژن موجود در حلقه های رشد درختان ارس، ۵۰۱ سال (۲۰۱۵-۱۵۱۵ میلادی) بارندگی بهاره را بازسازی نمایند. . .

۵۰۱ سال بازسازی بارندگی بهار در منطقه نیمه خشک شمال ایران
براساس گزارش آقای دکتر کامبیز پورطهماسی عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، محققان دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه ارلانگن-نورمبرگ آلمان برای اولین بار در کشور موفق شدند با استفاده از ایزوتوپ پایدار اکسیژن موجود در حلقه های رشد درختان ارس، ۵۰۱ سال (۲۰۱۵-۱۵۱۵ میلادی) بارندگی بهاره را بازسازی نمایند. براساس یافته های این مطالعه کم باران ترین و پرباران ترین دوره پانصد سال گذشته، به ترتیب قرن شانزدهم و هجدهم میلادی بوده است و همین طور بالاترین فراوانی ترسالی در قرن هجدهم رخ داده است. یک کاهش تدریجی در میزان بارندگی بهار از آغاز قرن نوزدهم به وضوح آشکار است که روند این کاهش در قرن بیستم نیز ادامه دارد. بررسی وقوع ترسالی و خشکسالی حاکی از افزایش سال هایی با بهار کم باران و در همین راستا کاهش وقایع ترسالی در طول سه قرن گذشته است. وقایع خشکسالی و سیل ثبت شده در اسناد تاریخی ایران از جمله خشکسالی ۱۸۷۲-۱۸۷۰، ۱۹۱۹-۱۹۱۷ و سیل ۱۸۶۷، دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۵۰ در بازسازی اخیر نیز آشکار گردیده است. مطالعه حاضر گام مهمی در جهت ارتقاء دانش ما در مورد تغییرات آبی در مناطق نیمه خشک ایران برداشته است. نتایج این مطالعه به تکمیل شبکه و داده های پراکنده ایستگاه های هواشناسی و اقلیمی در دسترس کمک شایانی می کند. اطلاعات پایه اولیه دقیق که توسط این بازسازی بارندگی در مورد دامنه و بزرگی تغییرات اقلیم گذشته ارائه شده است، برای مدیریت پایدارمنابع آب در کشور بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگریافته های این مطالعه به برنامه ریزان کشور در حوضه ی توسعه پایدارامکان تدوین برنامه هایی با زیرساخت های علمی و دقیق در تناسب با تغییرات اقلیم خواهد داد.

PDF نسخه: https://www.mdpi.com/2073-4433/11/9/889/pdf ‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌


( ۶ )

نظر شما :

توجه! لطفا دیدگاه خود پیرامون این مطلب را در این قسمت درج نمایید و برای ارسال سایر درخواست ها و پیام ها به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.