ثبت چهار گونه ماهی جدید - مجری طرح: دکتر سهیل ایگدری

۰۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۸ شیلات
تعداد بازدید:۲۶۵۳
پژوهشگران این پروژه تاکنون موفق به توصیف و ثبت جهانی چهار گونه ماهی جدید شامل "رفتگر ماهی چیچکی، رفتگرماهی السا، لوچ احمدی و ماهی نازک اسماعیلی" از آب‌های داخلی ایران و ترکیه شده‌اند ...
ثبت چهار گونه ماهی جدید - مجری طرح: دکتر سهیل ایگدری

این پروژه توسط دکتر سهیل ایگدری، دانشیار گروه شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، با همکاری استادان دانشگاه حاجی بکتاش ولی - نویشهر ترکیه در قالب پروژه Project-based Mevlana Exchange Program (MEV-2016-076) به منظور مطالعه ماهیان حوضه‌های آبریز مشترک انجام شد.

پژوهشگران این پروژه تاکنون موفق به توصیف و ثبت جهانی چهار گونه ماهی جدید شامل رفتگر ماهی چیچکی ( Oxynoemacheilusciceki رفتگرماهی السا ( Oxynoemacheiluselsae لوچ احمدی ( Seminemacheilus ahmeti ) و ماهی نازک اسماعیلی ( Chondrostoma esmaeilii ) از آب‌های داخلی ایران و ترکیه شده‌اند.

اعضای دیگر این تیم پریا جلیلی، دانشجوی دکتری گروه شیلات دانشگاه تهران؛ پروفسور اردوغان چیچک و دکتر سویل سونگر از دانشگاه حاجی بکتاش ولی ترکیه، بودند.

در حال حاضر نمونه‌های تایپ گونه‌های توصیف شده در موزه ماهی‌شناسی گروه شیلات دانشگاه تهران نگهداری می‌شوند و امکان بازدید محققان از این مجموعه تحقیقاتی فراهم است.