اخبار

حوزه‌ها و اقدامات اجرایی مدیریت سبز

حوزه‌ها و اقدامات اجرایی مدیریت سبز

در راستای نیل به اهداف سومین برنامه توسعه دانشگاه مبنی بر «حفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز»، به عنوان بخشی از خط مشی دانشگاه در انجام کلیه امور و مأموریت‌های محوله و ...

برگزاری روز مزرعه در ایستگاه علوم باغبانی پردیس

برگزاری روز مزرعه در ایستگاه علوم باغبانی پردیس

درمراسمی تحت عنوان "روز مزرعه" که بیست و ششم تیرماه ۹۸ در ایستگاه تحقیقاتی علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزارشد تعداد ۱۵۰ نفر از بهره برداران و کشاورزان پیشرو ملی در ...

بازدید معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و هیات همراه از ایستگاه تحقیقاتی کوهین پردیس

بازدید معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و هیات همراه از ایستگاه تحقیقاتی کوهین پردیس

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و هیأت همراه در راستای توسعه‎ کشاورزی حفاظتی در سطح کشور و ترویج، آموزش و انتقال یافته‌های نوین به کشاورزان از مزارع الگوئی اجرا شده با مشارکت مرکز تحقیقات کوهین ...

کسب جایزه بهترین داور سال ۲۰۱۹ جامعه مهندسین آمریکا توسط عضو هیات علمی پردیس

کسب جایزه بهترین داور سال ۲۰۱۹ جامعه مهندسین آمریکا توسط عضو هیات علمی پردیس

جایزه بهترین داور سال ۲۰۱۹ جامعه مهندسین عمران آمریکا (ASCE) در حوزه مهندسی آبیاری و زهکشی (Irrigation and Drainage Engineering) به دکتر علیرضا وطن‌خواه عضو هیأت علمی گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع ...