ریاست دانشکدگان

ریاست دانشکدگان

دکتر سیدمحمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی
ریاست
دکتری بیوتکنولوژی و مهندسی صنایع غذایی
مرتبه علمی: استاد
تلفن: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶ فکس: ۳۲۲۲۸۰۱۶-۰۲۶
پست الکترونیکی: mousavi@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mousavi/?lang=en-gb


فعالیت‌های اجرایی:

 • مدیر عامل مجتمع کشت و صنعت فدک (۱۳۶۹-۱۳۷۲)
 • رئیس هیئت مدیره شرکت خدمات مهندسی اندیشه (۱۳۶۸-۱۳۷۱)
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع غذایی مائده (۱۳۶۸-۱۳۷۱)
 • مدیر گروه صنایع غذایی معاونت خودکفایی وزارت سپاه (۱۳۶۶-۶۸)
 • معاون کشاورزی و صنایع غذایی بنیاد تعاون (۱۳۶۸-۱۳۷۲)
 • رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت فردوس (۱۳۶۸-۱۳۷۱)
 • عضو کمیته فنی قانونی وزارت بهداشت (۱۳۸۱ تا ۸۵)
 • عضو هیئت مدیره زمزم شرق (۱۳۷۹-۸۳)
 • عضو هیئت مدیره شرکت گلوکزان (۱۳۸۱-۸۳)
 • عضو هیئت مدیره شرکت زمزم تهران (۱۳۷۸-۷۹)
 • عضو هیئت مدیره شرکت زمزم ایران (از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷)
 • مشاور گروه صنعتی پارس ارم (از سال ۱۳۹۴)
 • مشاور ارشد مدیر عامل سازمان صنایع غذایی و کشاورزی بنیاد مستضعفان (از سال ۸۳ تا ۹۰)
 • عضو کارگروه کشاورزی صندوق حمایت از پژوهشگران (از سال ۱۳۹۳)
 • عضو کمیته فناوری غذا – معاونت علمی و فناوری وزارت بهداشت (از سال ۱۳۹۴)
 • مدیر گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴)
 • عضو کمیسیون ماده ۱۲ وزارت بهداشت (از سال ۱۳۹۷)
 • عضو هیئت مدیره بنیاد توسعه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (از سال ۱۳۸۴)
 • مشاور عالی رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵)
 • رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از ۰۵/‏۰۲/‏۱۴۰۱‬ تا کنون