بنیاد حامیان

بنیاد حامیان

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در اسفند 99 در راستای بهره‌گیری ازتوانمندی‌های مادی و معنوی خیرین، تشویق و ترغیب توانگران و نیک‌اندیشان برای تقویت و گسترش زیرساخت‌های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، با همت جمعی از خیرین نیک‌اندیش و دانش‌آموختگان نیک‌خواه  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی به منظور حمایت از اهداف و مأموریت‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دانشگاه به مثابه نماد آموزش عالی راه‌اندازی شد. 

هدف از تشکیل بنیاد، بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین و واقفین، دانش‌آموختگان و دوستداران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ساماندهی آن و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک‌اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی پردیس است.

 

جایگاه بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

برای خیراندیشانی که در جستجوی پاسخ به نیاز معنوی خویش‏ اند و به دنبال آفرینش و خلق آینده درخشان برای شکوفایی جوانان هستند و تمایل به ایجاد الگوی اجتماعی راهبری کارآمد و کیفی در اندیشیدن به دیگران دارند و متعهد به انجام کاری در حوزه مسئولیت اجتماعی خویش اند.

بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بسترآفرینش اعتماد و امکانات اثربخش در جهت توانمندسازی دانشجویان و توسعه دانش و فناوری پردیس می باشد.

 

اهداف و سیاست ها

•    اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای پردیس
•    ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه ی خیّرین محترم در پردیس
•    شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین، واقفین و حامیان پردیس
•    نظارت بر حُسن انجام نظرات و اهداف قانونی و شرعی خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن
•    برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز پردیس
•    نظارت و پیگیری تخصیص حمایتی وزارت علوم و سایر دستگاههای اجرایی از پروژه‌های خیّرساز که اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کرده باشند.
•    حمایت از دانشجویان نیازمند پردیس از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری پردیس و یا از سایر طرق قانونی
•    معرفی رویه های مناسب جهت حمایت از دانشجویان نیازمند به خیرین و پشتیبانی از طرح های حمایتی خیرین در این زمینه
•    معرفی رویه های مناسب جهت حمایت خیرین از دانشجویان برتر و مستعد و طرح های علمی و پژوهشی، کارآفرینی آنها و پشتیبانی از طرحهای حمایتی و پیشنهادی خیرین در این زمینه
•    حمایت از فعالیتهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، کارآفرینی و ورزشی دانشجویان و اساتید پردیس و کمک به تجهیز آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی پردیس
•    حمایت معنوی و مادی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان کارآفرین و دانش آموختگان پردیس برای تأسیس شرکت‌های دانش بنیان
•    اقدام و انجام هرگونه فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده و در راستای تأمین اهداف بنیاد همخوانی و سنخیت (مانند ایجاد موسسات و یا شرکتهای تابعه و یا دوایر زیر مجموعه و …) داشته باشد.
 

مهمترین فعالیت های بنیاد حامیان

اهم فعالیت های بنیاد شامل حمایت از فعالیت های علمی و آموزشی پردیس در غالب بورسیه دانشجویان مستعد و برتر پردیس، حمایت از دانشجویان مستعد و نیازمند از طریق جذب حمایت خیّرین و واقفین نیک اندیش، ساخت و بازسازی ساختمان های دانشکده ها و تأمین نیازهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی پردیس است.

 

شرایط بورسیه بنیاد حامیان

•    دانشجو مقطع کارشناسی پردیس
- مجموع معدل دو ترم اخیر بالای 17
- پرداخت مبلغ 2 میلیون ریال در ماه بدون بازپرداخت به شماره حساب دانشجو به مدت 10 ماه در سال

چگونه می توانیم با بنیاد همیاری داوطلبانه داشته باشیم؟
•    درخواست همیاری را به دفتر بنیاد حامیان پردیس تحویل نمایید.

دانلود فرم همیاری حساب اندوخته نیکوکاری بنیاد حامیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

پروژه فعال سازی طرح حمایت از تجهیز خوابگاه های دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

با توجه به علاقه زیاد من به هدف بنیاد و کمک به دانشجویان آیا امکان همیاری من با بنیاد وجود دارد؟
•    بله
1.از طریق کمک به صندوق نیکوکاری پردیس
2. کمک به اندوخته نیکوکاری بنیاد حامیان پردیس
3.کمک به دانشجویان متقاضی پردیس

 

شماره حساب ۸۴۴۶۳۲۳۳۶۶ به نام بنیاد حامیان دانشگاه تهران بانک ملت شعبه دانشگاه تهران با شناسه مستقل ۱۶۱۳۳ به نام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره تماس :۰۲۶۳۲۸۰۹۷۹۷
ایمیل: utcan.utf@ut.ac.ir
سایت : https://utcan.ut.ac.ir
مدیر اجرایی : لاله کوه بر
شماره فکس: ۰۲۶۳۲۸۱۸۷۰۰