روابط بین الملل

مشاور رئیس در روابط بین‌الملل: دکتر ولی اله محمدی
دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات‌
تلفن: ۳۲۲۲۱۵۱۹-۲۶-۹۸+
پست الکترونیکی: vmohammadi@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/mohammadi.aspx

پروفایل: https://profile.ut.ac.ir/~vmohammadi

کارشناس مسئول روابط بین‌الملل: فاطمه کاظمی
تلفن: ۳۲۲۲۱۵۱۹-۲۶-۹۸+
پست الکترونیکی: f_kazemi@ut.ac.ir
 

 

ساختار، وظایف و فعالیت‌ها
روابط بین‌الملل از نظر ساختار به طور مستقیم زیر نظر ریاست پردیس بوده و مشاور رییس در روابط بین‌الملل و یک کارشناس مسئول اداره آن را بر عهده دارند.
به طور کلی رسالت روابط بین‌الملل ایجاد، تسهیل و توسعه روابط پردیس در سطح بین‌المللی است. برخی وظایف این واحد عبارتند از:
• اجرایی نمودن سیاست بین‌المللی سازی دانشگاه
• شناسایی و معرفی دانشگاه‌های سایر کشورها به منظور تدوین برنامه همکاری
• تنظیم تفاهم نامه‌ها و قراردادها با سایر دانشگاه‌های جهان و پیگیری اجرایی شدن ان ها
• انجام اقدامات و مکاتبات اداری و ارائه تسهیلات لازم جهت اعزام استادان، دانشجویان و کارشناسان به فرصت مطالعاتی، فرصت پژوهشی، مأموریت پژوهشی، کنفرانس‌ها و کارگاه‌های آموزشی خارج از کشور
• شناسایی و معرفی دوره‌ها و بورس‌های بین‌المللی جهت بهره‌برداری اساتید و دانشجویان
• معرفی هرچه بیشتر پردیس در سطح بین‌المللی.
• برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم جهت حضور سفرا، مقامات، استادان و دانشجویان غیرایرانی در پردیس
• تلاش در جهت جذب دانشجویان غیر ایرانی
• انجام امور بین‌الملل مربوط به دانشجویان غیر ایرانی