اخبار

اجرای طرح کاربردی ارتقای کمی و کیفی محصولات اراضی دیم توسط محققان دانشکدگان

اجرای طرح کاربردی ارتقای کمی و کیفی محصولات اراضی دیم توسط محققان دانشکدگان

محققان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی در طرح مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی در اراضی دیم استان همدان، در زمینه ارتقای کمی و کیفی محصولات دیم راهکار ارائه کردند که به گفته مجری این ...

محققان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی در تحقیقی با بررسی سویه جوجه بومی و داخلی «آرین» موفق شدند جوجه‌هایی با وزن بیشتر به دست آوردند.

محققان دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی در تحقیقی با بررسی سویه جوجه بومی و داخلی «آرین» موفق شدند جوجه‌هایی با وزن بیشتر به دست آوردند.

نتایج تحقیقات پژوهشگران دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران درباره یک مسئله در حوزه مرغداری کشور/ راه‌حل‌ها برای افزایش بازدهی وزنی محصولات سویه جوجه بومی . . .

سخنرانی معاون رئیس جمهور بمناسبت روز دانشجو در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

سخنرانی معاون رئیس جمهور بمناسبت روز دانشجو در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور روز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰در مراسم بزرگداشت روز دانشجو که به همت بسیج دانشجویی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی در جمع اساتید، ...