آرشیو اخبار

جلسه بررسی حقوق کشاورزان برگزار شد

جلسه بررسی حقوق کشاورزان برگزار شد

جلسه بررسی حقوق کشاورزان با حضور خانم دکتر الهام امین زاده حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزارشد...

جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی در پردیس

جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی در پردیس

سومین جلسه ستاد هماهنگی مراسم هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با همکاری جمعیت همیار کرج و با شرکت مسئولین شهر کرج نهم بهمن ماه جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزارشد...

کسب عنوان دانشمند برجسته زنان آسیا

کسب عنوان دانشمند برجسته زنان آسیا

دکتر زهرا امام جمعه عضو هیأت علمی و استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در فهرست ۵۰ دانشمند زن برجسته آسیا معرفی شد ...