آرشیو اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت سبز و کارگروه دانشگاه سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت سبز و کارگروه دانشگاه سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه هماهنگی مدیریت سبز و کارگروه دانشگاه سبز پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، روز سه شنبه اول مردادماه ۹۸ در محل دفتر ریاست محترم پردیس با هدف بررسی و تشریح اقدامات انجام شده...

حوزه‌ها و اقدامات اجرایی مدیریت سبز

حوزه‌ها و اقدامات اجرایی مدیریت سبز

در راستای نیل به اهداف سومین برنامه توسعه دانشگاه مبنی بر «حفظ محیط زیست و حرکت به سوی دانشگاه سبز»، به عنوان بخشی از خط مشی دانشگاه در انجام کلیه امور و مأموریت‌های محوله و ...