آرشیو اخبار

بازدید معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و هیات همراه از ایستگاه تحقیقاتی کوهین پردیس

بازدید معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و هیات همراه از ایستگاه تحقیقاتی کوهین پردیس

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی و هیأت همراه در راستای توسعه‎ کشاورزی حفاظتی در سطح کشور و ترویج، آموزش و انتقال یافته‌های نوین به کشاورزان از مزارع الگوئی اجرا شده با مشارکت مرکز تحقیقات کوهین ...

کسب جایزه بهترین داور سال ۲۰۱۹ جامعه مهندسین آمریکا توسط عضو هیات علمی پردیس

کسب جایزه بهترین داور سال ۲۰۱۹ جامعه مهندسین آمریکا توسط عضو هیات علمی پردیس

جایزه بهترین داور سال ۲۰۱۹ جامعه مهندسین عمران آمریکا (ASCE) در حوزه مهندسی آبیاری و زهکشی (Irrigation and Drainage Engineering) به دکتر علیرضا وطن‌خواه عضو هیأت علمی گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع ...

بازدید رییس دانشگاه ترانسیلوانیای براشوو  رومانی و هیات همراه از دانشگاه تهران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید رییس دانشگاه ترانسیلوانیای براشوو رومانی و هیات همراه از دانشگاه تهران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

هیأتی به سرپرستی دکتر آیوان واسیلی ابرودا، رئیس دانشگاه ترانسیلوانیای براشوو رومانی، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ از دانشگاه تهران و گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ. . .

بازدید رییس دانشگاه ترانسیلوانیای براشوو  رومانی و هیات همراه از دانشگاه تهران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید رییس دانشگاه ترانسیلوانیای براشوو رومانی و هیات همراه از دانشگاه تهران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

هیأتی به سرپرستی دکتر آیوان واسیلی ابرودا، رئیس دانشگاه ترانسیلوانیای براشوو رومانی، ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ از دانشگاه تهران و گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ. . .