آرشیو اخبار

مراسم بزرگداشت شهدای حملات تروریستی در افغانستان و فلسطین و اعلام انزجار و محکومیت حملات وحشیانه توسط دانشگاهیان پردیس

مراسم بزرگداشت شهدای حملات تروریستی در افغانستان و فلسطین و اعلام انزجار و محکومیت حملات وحشیانه توسط دانشگاهیان پردیس

مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی مدرسه سید الشهداء شهرکابل و اعلام انزجار و محکومیت دانشگاهیان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی از حملات تروریستی. . .