آرشیو اخبار

طرح پژوهشی عضو هیات علمی پردیس به عنوان طرح برگزیده ممتاز کشوری انتخاب شد

طرح پژوهشی عضو هیات علمی پردیس به عنوان طرح برگزیده ممتاز کشوری انتخاب شد

طرح پژوهشی «تحقیقات و اجرای توان‌افزایی جوامع محلی در شهرستان قلعه گنج» از طرح‌های موفق پژوهش کاربردی دانشگاه تهران با کارفرمایی بنیاد علوی است که توسط دکتر مهدی قربانی، عضو هیأت علمی پردیس کشاورزی ...