اخبار

سخنرانی استاد دانشگاه‌های هاروارد و یو‌سی‌ال (UCL) در وبینار بین‌المللی «مناظر کشاورزی واحه‌ای» در پردیس

سخنرانی استاد دانشگاه‌های هاروارد و یو‌سی‌ال (UCL) در وبینار بین‌المللی «مناظر کشاورزی واحه‌ای» در پردیس

سخنرانی استاد دانشگاه‌های هاروارد و یو‌سی‌ال (UCL) در وبینار بین‌المللی «مناظر کشاورزی واحه‌ای» در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران . . .