اخبار

برگزاری آئین روز درختکاری در دانشکدگان

برگزاری آئین روز درختکاری در دانشکدگان

آیین روز درختکاری در روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰ در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با حضور مسئولان دانشکدگان و دانشجویان عضو کانون‌ های فرهنگی هنری برگزار و ...