اخبار

تقدیر ائمه جمعه و مدیر حوزه علمیه احناف شهرستان خواف از دکتر مهدی قربانی

تقدیر ائمه جمعه و مدیر حوزه علمیه احناف شهرستان خواف از دکتر مهدی قربانی

به دنبال اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان خواف مبتنی بر الگوی کسب و کار اجتماعی، امام جمعه شهرستان خواف، مدیر حوزه علمیه احناف خواف و امام جمعه اهل سنت خواف از دانشگاه ...